top of page

Op de toppen van de golven

Soms voel ik me wel een golf. Een enorme kracht en energie stapelt zich op, spant zich samen en strekt zich vervolgens uit het water omhoog. Een witte kruin met schuim houdt deze energie even in zich vast en rolt verder over het water, aangedreven door het waterscherm eronder dat zich als een open mond voort beweegt. Om iets verderop neer te rollen, zich uit te strekken en te vermengen met de rest van het water om zich heen en kalmpjes heen en weer deint alsof er niks is gebeurd.


In de dingen die ik creatief, professioneel of privé doe, beweegt er bij momenten enorm veel  tegelijkertijd. Gedragen door een onzichtbare energie, loopt alles gelijk een trein en aan een tempo dat altijd net iets sneller is dan mijn opstekende ongeduld. 

Maar zoals een golf ook terug neerkomt en zich vermengt met het water om zich heen, neemt het tempo ook weer af en wisselt de beweeglijke energievolle en -snelle periode weer af met een trage, naar mijn gevoel soms lege periode. Daar groeit mijn onrust, mijn ongeduld en soms ook twijfel. Tegelijkertijd is het wel steeds in deze periode dat er gereflecteerd en geprocessed wordt, dat er nieuwe dingen gecreëerd en geprepareerd worden. Zo dobberend in het kalme water, maak ik me klaar om met een nieuwe golftop nog hoger en nog verder te geraken...


Met welk beeld kan jij je leven, of elementen in je leven omschrijven? 0 comments

Comments


bottom of page